Dell Precision T1500 Core i7 VGA 2GB

  • Hết hàng

- Máy còn khá đẹp
- Hỗ trợ cài đặt hệ điều hành vầ phần mềm miễn phí trọn đời máy